Стимул Инк на семинаре во ВНИТИП (Институт птицеводства).

Фотографии